erolkara.com
loading...

HTML HEAD Etiketi

<head> etiketi, HTML sayfanın şeklini belirleyen ve temel görsel özellikleri barındıran bir etikettir.

head etiketi içerisine eklenen yardımcı etiketler şunlardır

< meta name=”description” content=”Bu site ile ilgili açıklama bilgisi, eğitim haberleri gibi…”> 
< meta name=”keywords” content=”site içeriğini özetleyen etiketler, eğitim, haber, okul, sınav”> 

< meta name=”Author” content=”Site yazarına ait bilgi, erolkara”> 
< meta name=”title” content=”Site başlığı, erolkara.com”> 
<link rel=”shortcut icon” href=”Siteye ait icon “/> 
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”Siteye ait stil dosyasını eklemek için kullanılır”/>

Örnek Kullanım

<html>
<head>
<title>Örnek Sayfa</title>
<meta name=”description” content=”Örnek bir sayfadır”> 
<meta name=”keywords” content=”haber, eğitim”> 
<meta name=”Author” content=”erol kara”>
<link rel=”shortcut icon” href=”/images/site.ico “/>   
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”/tema/style.css”/>
</head>
</body>

Örnek Sayfaya Hoş Geldiniz…

</body>
</html>

No Comments

Leave A Comment

VIEW
CLOSE