15 Mart 2019

HTML< a href > Etiketi

< a href =”https://…”>Köprü</a> Web sayfalarında link oluşturmak için <a href > etiketim kullanılır Örnek <a href > Kullanımı <a href=”http://www.erol.kara.com”>Erol Kara</a> (dış bağlantı)<a href=”index.html”>Ana Sayfa</a> […]
8 Mart 2019

HTML HEAD Etiketi

<head> etiketi, HTML sayfanın şeklini belirleyen ve temel görsel özellikleri barındıran bir etikettir. head etiketi içerisine eklenen yardımcı etiketler şunlardır < meta name=”description” content=”Bu site ile ilgili açıklama […]